In English

Support

Logga in


Patient

Startsida för patienter

GENVÄGAR

Bra att veta!

Om att vara med i SOReg

Om obesitaskirurgi

Vanliga frågor

Länkar


VERKTYG

Dokument

Nyheter

KVALITET OCH FORSKNING

Om att vara med i SOReg

Genom att din operation och dina resultat registreras i SOReg bidrar du till forskning och förbättringar inom obesitaskirurgin.

Bättre resultat med uppföljning

Uppföljningar är minst lika viktiga som själva ingreppet! En obesitasoperation är en behandling som tar flera år och kräver livslång uppföljning.

Operationen är den ena delen av behandlingen, och uppföljningen är den andra delen. Med endast den ena delen så haltar behandlingen. Under första året vill kliniken träffa dig vid flera tillfällen för att se att allt fungerar som det ska. Rutinerna för uppföljningsbesöken skiljer sig åt bland klinikerna. Vem patienten får träffa, hur långt besöket är och hur ofta uppföljningarna sker är upp till varje klinik. Uppföljningen sköts oftast av läkare, sjuksköterskor och/eller dietister. Hur just du förbereds och följs upp får du information om via den opererande kliniken. Det är du som har ansvaret för att komma på uppföljningsbesöken.

I regel ansvarar den opererande enheten för alla uppföljningar under de två första åren, dvs tills viktnedgången bedöms ha stabiliserats. Därefter sker årliga kontroller som regel hos din primärvårds- eller husläkare. Många opererande enheter erbjuder dessutom uppföljning vid 5 och 10 år för att se att inget i uppföljningen försummats.

I samband med uppföljningarna tas ofta blodprover för att snabbt kunna upptäcka om någon behandling eller något extra stöd behöver sättas in för ditt välmående. Eventuella komplikationer följs upp, din vikt registreras och blodtryck mäts.

Med SOReg bidrar du till forskning!

SOReg samlar information kring alla obesitasoperationer i Sverige och möjligör således forskning på högkvalitativt material. Även SOReg analyserar och samanställer informationen så att allmänheten och operarande enheter kan ta del av nya kunskaper.

Vid sex tillfällen (6 veckor, 1 år, 2 år, 5 år, 10 år, 15 år) efter operationen sker uppföljningar hos din klinik eller vårdcentral. Uppgifterna som du lämnar vid dessa fem besök rapporteras in till SORegs register som idag har över 90 000 patienter. Uppgifterna används för forskning som förbättrar obesitasvården och förvaras på ett säkert sätt.

Se forskningspublikationer

Kirurgen förklarar varför uppföljningarna är viktiga

YouTube's thumbnail image for the video.

MER INFROMATION

Om SOReg

Du kan läsa mer om SORegs roll, historia och syfte på sidan Om SOReg.

Till sidan


Samarbetspartners