In English

Support

Logga in


Patient

Startsida för patienter

GENVÄGAR

Bra att veta!

Om att vara med i SOReg

Om obesitaskirurgi

Vanliga frågor

Länkar


VERKTYG

Dokument

Nyheter

FÖR PATIENTER

Välkommen till SOReg

Vi är ett kvalitetsregister som strävar efter att förbättra obesitasvården och speciellt den obesitaskirurgiska vården. Det gör vi genom att kvalitetssäkra vården och genom att vara en bas för forskning och ny kunskap.

FÖR PATIENTER OCH ANHÖRIGA

Om obesitaskirurgi

Gå till sidan

DIGITAL TVILLING

Digital tvilling – hur har det gått för andra patienter?

Obesitaskirurgi är en effektiv behandling av obesitas och de sjukdomar som är kopplade därtill. Men precis som med alla behandlingsmetoder kan resultat skilja sig åt. Exakt vad utfallet av behandlingen blir går inte att fastställa med säkerhet men utifrån SORegs insamlade data kan vi visa utfallet hos patienter med liknande förutsättningar som dig.

Se hur har det gått för andra patienter i tjänsten Digital Tvilling.

Digital Tvilling

Hitta en klinik nära dig

För närvarande finns det ett 40-tal kliniker som operera och följer upp obesitas. Det finns också ett antal kliniker som slagits samman eller som avvecklat sin verksamhet.

Till kartan


MISSA INTE

Bra att veta!

SOReg har samlat information och forskningsbaserade råd för dig där du befinner dig i behandlingen.

Till Sidan


BIDRA TILL FORKSNING

Dags för uppföljning!

Operationen är en stor omställning för kroppen som ibland kräver ändrade livsvanor och medicinering. För att bibehålla ett gott resultat rekommenderar vi att man deltar i långtidsuppföljning och dessutom bidrar du samtidigt till att vi samlar ny kunskap om obesitas och dess behandling. Under avsnittet Vanliga frågor hittar du dessutom en beskrivning av vad uppföljningsbesöken syftar till samt vilka labprover som rekommenderas

Läs me om att vara med i SOReg


Samarbetspartners