In English

Support

Logga in


Patient

Startsida för patienter

GENVÄGAR

Bra att veta!

Om att vara med i SOReg

Om obesitaskirurgi

Vanliga frågor

Länkar


VERKTYG

Dokument

Nyheter

VAD SÄGER FORSKNINGEN

Bra att veta!

Forskningsbaserad information inför och efter obesitaskirurgi som ökar dina chanser till ett bra resultat.

3 råd från SOReg

Läs på och diskutera med en läkare innan du bestämmer dig för en operation. Denna sida är en bra start.

Börja förbereda dig inför operationen så tidigt som möjligt eftersom det ökar chanserna till en lyckad operation.

SOReg bidrar till forskning för att förbättra vården för er som genomgår obesitaskirurgi

YouTube's thumbnail image for the video.

Kirurgen berättar

Om övervikt och fetma

Övervikt och fetma orsakas av en obalans mellan hur mycket av det vi äter och dricker som lagras i kroppen och hur mycket vi gör oss av med i form av förbränning. Överskottet lagras som fett i vår kropp.

Ärftliga genetiska faktorer, miljöpåverkan (t.ex. stor tillgång till kaloririk föda), stillasittande livsstil och psykologiska problem kopplade till ätbeteende är några av de faktorer som avgör varför vissa personer har lättare att lagra överskott i kroppen och utvecklar övervikt och fetma. Därför svarar vi också olika på behandling, både när det gäller dieter och kirurgi. Ha gärna detta i åtanke när du utvärderar en behandling. Tveka inte att be om råd och stöd i ditt beslut.

Kan operation vara aktuellt för dig?

Det är bra att förstå skillnaden mellan vad som är övervikt och fetma, även kallat obesitas. Övervikt innebär att du har ett så kallat BMI (Body Mass Index) mellan 25-30. Fetma innebär att du har ett BMI över 30. I Sverige opereras enbart patienter för fetma.

Operation kan vara aktuell för att öka chanserna till ett friskare och längre liv med förbättrad livskvalitet. Operation är dock ingen enkel metod som löser alla problem. Vid all kirurgi finns risk för komplikationer och livsstilen måste anpassas efteråt. Trots stor viktnedgång får endast få patienter ett normalt BMI efter operationen.

Nedan listas fyra faktorer av stor betydelse när du ska göra en obesitasoperation.

Du har inte kunnat behålla din viktnedgång trots upprepade seriösa försök med hjälp av diet och motion.

Du har idag ett BMI över 30.

Du har risk för eller har utvecklat komplicerande följdsjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes.

Du har i dialog med din läkare diskuterat igenom för- och nackdelar med en operation.

Läs mer om övervikt och fetma:

Det finns flera sätt som man kan öka chanserna till ett bra resultat från operationen och som reducerar riskerna för komplikationer. Nedan kan du läsa om våra fem viktigaste råd:

Vill du räkna ut ditt aktuella BMI och se om en obesitasoperation kan vara ett alternativ för dig.

LÄNGD (cm)

VIKT (kg)

Ditt BMI är

31

Därmed kan eventuellt en operation vara ett alternativ för dig.

BMI står för body mass index eller kroppsmasseindex, och anger relationen mellan kroppsvikt och längd. BMI används ofta för att bestämma undervikt och övervikt hos vuxna över 18 år.

Mer information i dietisternas broschyr!

Ta del av Dietisternas Riksförbunds informationsbroschyr inför bariatisk kirurgi.


Samarbetspartners