In English

Support

Logga in


Patient

Startsida för patienter

GENVÄGAR

Bra att veta!

Om att vara med i SOReg

Om obesitaskirurgi

Vanliga frågor

Länkar


VERKTYG

Dokument

Nyheter

Statistik, fakta och information om obesitaskirurgi.

SOReg, Scandinavian Obesity Surgery Registry, är ett skandinaviskt kvalitetsregister. Vi tillhandahåller uppdaterad information för vårdpersonal, patienter och forskare.

Nyheter

20 maj 2023

|

Allmänt

Ny hemsida med interaktiv statistik, klinikprofiler och karta.

För dig som är

Patient Vårdpersonal Forskare

Nyckeltal – uppdateras varje kvartal

SOReg startade i maj 2007 och täcker sedan flera år all obesitaskirurgi i Sverige.

Antal patienter, totalt

Operationsmetoder

Uppföljningsgrad (%)

Viktnedgång efter 2 år, % av utgångsvikt

Filmer från SORegs YouTube-kanal 💡

Information till vårdpersonal och patienter

YouTube's thumbnail image for the video.
YouTube's thumbnail image for the video.
YouTube's thumbnail image for the video.
YouTube's thumbnail image for the video.
YouTube's thumbnail image for the video.
YouTube's thumbnail image for the video.

Klinikprofiler

Jämför din kliniks resultat

  • Vad är din kliniks styrka och svagheter?

  • Hur har din kliniks utveckling sett ut?

  • Hur ser patientsammansättningen ut på din klinik i jämförelse med andra opererande enheter?

Klinikprofilerna hjälper dig att besvara dessa frågor.

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER

SOReg och forskare rekommenderar

Vilka forskningsbaserade riktlinjer finns och hur informerar jag min patient om SOReg

Till riktlinjer och rekommendationer


Ta del av forskning

SOReg har bidragit till flera forskningsprojekt.

Genom forskning och ny kunskap kan obesitasvården förbättras.

Till publikationer


Samarbetspartners